Tilitoimiston lisäpalvelut – mieti, tarvitseeko yrityksesi näitä

Ethän tuhlaa yrityksesi resursseja tehtäviin, joista tilitoimistosi suoriutuisi tehokkaammin? Se, mitä kannattaa ulkoistaa tai hoitaa itse, riippuu yrityksestä ja sen tavoitteista, mutta ainakin seuraavia lisäpalveluita kannattaa harkita.


Apua toistuviin rutiineihin

Kirjanpitäjän apua kannattaa hyödyntää muuhunkin kuin juoksevaan kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin.

Ulkoistus voidaan esimerkiksi aloittaa palkanlaskennasta. Tällöin tilitoimisto vastaa palkanlaskennasta ja palkkojen maksamisesta oikein sekä ajallaan. Usein on myös sovittu, että palkanlaskija tai kirjanpitäjä ilmoittaa työnantajamaksut kuukausittain verohallintoon. Sovittuihin palkanlaskennan rutiineihin voi kuulua myös muita vastuualueita kuten ay-jäsenmaksujen pidättäminen palkansaajalta ja edelleen tilittäminen jäsenliittoon sekä ulosoton laskenta, pidätys ja tilitys ulosottoviranomaiselle.

Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto tarjoaa myös näppärät työkalut esimerkiksi sopimuslaskutuksen, varastonhallinnan ja osto- sekä myyntireskontran hoitoon.

Esimerkkejä sähköisen taloushallinnon ohjelmiston lisäpalveluista.

Rahoituslaskelmat ja tukihakemukset

Yritystoimintaan ja sen kehittämiseen on tarjolla julkisia tukia, joiden parissa tilitoimiston henkilökunta työskentelee säännöllisesti. Siksi tilitoimisto on paras taho selvittämään, millaisia tukia yrityksesi voi hakea ja saada. Tarvittaessa saat apua myös tukihakemusten laatimiseen.

Jos vastaavasti haet luottoa tai lainaa investointia varten, vaatii pankki lainahakemuksen liitteeksi luotettavan rahoituslaskelman, joka kertoo tulorahoituksen riittävyydestä ja rahan liikkeistä tilikauden aikana. Tämän voit tilata kirjanpitäjältäsi. Tämän lisäksi pankki kysyy viimeisintä tilinpäätöstä tai tase- ja tulolaskelmaa, josta näkyy yhtiön nykytila.

Kassavirtalaskelma ja kassavirran hallinta

Kestääkö yrityksesi talous sen, jos liiketoimintasi lähtee nopeaan kasvuun, tai sen, jos suurin asiakkaasi jättää laskunsa maksamatta? Entä tiedätkö, miltä kassasi näyttää lomien jälkeen elokuussa, ja pystytkö vaikuttamaan tilanteeseen jotenkin?

Muun muassa edellä mainitut ovat tuttuja tilanteita, joiden ennakoimisessa kirjanpitäjä voi auttaa. Tilitoimiston laatima kassavirtalaskelma on ennuste siitä, miltä yrityksesi rahatilanne näyttää sovitulla aikavälillä ja miten yrityksesi kestää saataviin liittyvää epävarmuutta.

Esimerkiksi Procountor-ohjelmisto tuottaa kassavirtalaskelmaa lyhyellä aikavälillä, ja kirjanpitäjäsi ammattitaitoa on hahmottaa se, miten tulot riittävät menoihin pitkässä juoksussa.

Verosuunnittelu

Verosuunnittelu tarkoittaa veroseuraamusten ennakointia, toisin sanoen yritykselle sekä sen omistajille edullisimman verotusvaihtoehdon valintaa. Osana verosuunnittelua on hyvä ottaa huomioon voitonjako. Voitonjaon suunnittelussa apuna voi toimia kirjanpitäjäsi, joka voi kertoa kuinka paljon on mahdollista jakaa osinkoa ja kuinka tuo osingon nosto verotetaan (yrittäjältä). Huojennetussa osingossa osa nostettavista varoista on verovapaata.

Mikäli suunnittelet liiketoiminnassa radikaalia pidemmän aikavälin muutosta, kuten fuusiota, investointeja tai rahoitustavan muutosta, käänny laskelmissa kirjanpitäjäsi puoleen. Hän huomioi tuloverotuksen lisäksi arvonlisäveron, varainsiirtoveron sekä perintö- ja lahjaverot. Tällöin saat kokonaiskuvan siitä, miten muutos vaikuttaa koko liiketoimintaan.

Budjetointi ja myyntiennusteet

Myynnin kasvu on tavoittelemisen arvoinen asia, mutta voi aiheuttaa haasteita. Myynnin mukana nousevat usein myös tuotanto- ja palveluntuottamiskustannukset, ja kasvava ALV-velka sitoo enemmän yrityksesi kassavaroja. Usein yrittäjän on vaikea arvioida kokonaistilannetta, eikä pääoma kestäkään kasvua. Kuitenkin kokenut kirjanpitäjä pystyy auttamaan menojen kontrolloinnissa ja tuloksen ennakoinnissa.

Myyntiennusteen teko on yhteistä tavoitteiden asettamista. Kun menot ja tulot budjetoidaan sekä huomioidaan kassavirta, voidaan tämä jaksottaa kirjanpitoon yksityiskohtaisemmin. Muuttuvan kassavirran osalta ratkaisuna voi olla esimerkiksi pankkien tarjoama tililimiitti. Silloin kirjanpitäjäsi pystyy seuraamaan sitä, että kulut pysyvät aisoissa, ja puuttumaan tilanteeseen, jos hankintakustannukset rasittavat yrityksesi taloutta liikaa.

Investointilaskelmat ja -suunnittelu

Kun aika näyttää otolliselta investoinnille, on hyvä aloittaa laskelmista. Riippumatta siitä, harkitsetko laitehankintaa tai peruskorjausta, uuden markkinan valloitusta tai uuden tuotteen lanseerausta, on tärkeää varmistaa, että yrityksesi kestää investoinnin aiheuttamat kulut.

Kirjanpitäjä huomioi investoinnin vaikutukset verotukseen ja laatii investoinnin pitoajalle ulottuvan laskelman, jossa määritellään investoinnin kustannukset ja selvitetään sen kannattavuus. Tämä auttaa hahmottamaan investoinnin vuosikustannuksia ja sitä, kuinka paljon enemmän se lopulta tuottaa.

Lue myös: Kuinka paljon kirjanpitäjä maksaa – nämä asiat vaikuttavat hinnoitteluun

 

Etsitkö yrityksellesi ammattitaitoista taloushallinnon kumppania?

Tilitoimistohaku kattaa yli 200 tilitoimistoa, jotka tarjoavat sähköisiä tilitoimistopalveluita.