Maailma muuttuu – oletko valmis, yrittäjä? Vastuullisuusraportointi ja PK-yritykset

Vastuullisuusraportointi on yrityksen tapa raportoida sidosryhmilleen sen toiminnan ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Tämä raportointi on osa laajempaa yritysvastuun hallintaa ja kommunikointia, ja se kuvaa, miten yritys pyrkii toimimaan kestävästi ja vastuullisesti. EU-parlamentin täysistunto hyväksyi 24.4.2024 yritysvastuudirektiivin (CSDDD). Vastuullisuus etenee askel kerrallaan vapaaehtoisuudesta kohti pakottavaa lainsäädäntöä. Mutta mitä tämä sanahirviö  Corporate Sustainability Due Diligence Directive […]


Vastuullisuusraportointi on yrityksen tapa raportoida sidosryhmilleen sen toiminnan ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Tämä raportointi on osa laajempaa yritysvastuun hallintaa ja kommunikointia, ja se kuvaa, miten yritys pyrkii toimimaan kestävästi ja vastuullisesti.

EU-parlamentin täysistunto hyväksyi 24.4.2024 yritysvastuudirektiivin (CSDDD). Vastuullisuus etenee askel kerrallaan vapaaehtoisuudesta kohti pakottavaa lainsäädäntöä.

Mutta mitä tämä sanahirviö  Corporate Sustainability Due Diligence Directive sitten käytännössä tulee tarkoittamaan yrityksille – etenkin johdossa ja hallituksessa työskenteleville? Entä onko tämä pähkinä tarkoitettu purtavaksi vain isoissa ja keskisuurissa yrityksissä vai pitäisikö meidän pk-sektorin yritystenkin valmistautua markkinaympäristömme muutokseen?

CSDDD direktiivin hyväksymistä edelsi jo aiemmin hyväksytty kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) ja kumpaankin näihin liittyen tärkein logiikka on asianmukaisen huolellisuuden velvoite sekä vastuullisuus- ja kestävyystyön järjestelmällinen johtaminen ja hallinnointi.

Aivan kuten rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös vastuullisuuskeskustelussa vilahtelee hämmentävän paljon kirjainyhdistelmiä, joilla on tarkoituksensa, mutta jotka samaan aikaan myös etäännyttävät meidät ruohonjuuritason pk-yrittäjät olennaisesta. On erilaiset lyhenteet sitten hallussa tai ei, niin maapallon ja sillä elävien olentojen kannalta olennaisinta on tietoisuuden kasvattaminen, yksilön ja yksittäisten yritysten vastuun ottaminen ja käytännön vastuullisuustekojen toteuttaminen.

Sama maapallo – samat ympäristöhaasteet ovat meillä kaikilla – kukaan meistä ei kokoon tai asemaan katsomatta voi siis jäädä sivusta seuraajaksi. Kuten Winston Churchill on ympäristökysymyksiin liittyen aikoinaan sanonut ”Ei auta sanoa; teimme parhaamme. Tällä kertaa meidän on onnistuttava tekemään se mikä on välttämätöntä”.

Sisältö:

 1. Vastuullisuusraportointi – välttämätön paha vai mahdollisuus parempaan?
 2. Vastuullisuusraportoinnin ketjutus – mitä isot edellä, sitä pienet perässä
 3. Miksi PK-yrityksen kannattaisi olla kiinnostunut vastuullisuudesta?
 4. Miksi tilitoimisto olisi luonteva kumppani PK-yrityksille vastuullisuustyön ja raportoinnin tueksi?
 5. Millä eri tavoin tilitoimisto voisi tukea PK-yritystä vastuullisuustyössä?
 6. Vinkkejä PK-yrityksille kohti vihreää siirtymää

Vastuullisuusraportointi – välttämätön paha vai mahdollisuus parempaan?

Onko kuppi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä on kysymys, joka erottelee jyvät akanoista. Näinä “the momentum” – hetkinä meillä jokaisella yrittäjällä on mahdollisuus tehdä valinta; Otanko vääjäämättömästi etenevästä murroksesta ilon irti ja heittäydyn muutokseen turhia viivyttelemättä vai jäänkö sivusta seuraajan rooliin ja ryhdyn toimiin vasta silloin kun seinä on tullut vastaan? Mitä nopeammin otat rohkeushyppysi, sitä suuremmalla todennäköisyydellä Sinulla on mahdollisuus pelkkien kustannusten sijaan kasvattaa yrityksesi kilpailukykyä kestävän kasvun polulla.

Vastuullisuusraportoinnin ketjutus – mitä isot edellä, sitä pienet perässä

95,6 % suomalaisista yrityksistä on alle 10 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä. Valtaisa osa joukostamme saa leipänsä erilaisten alihankintaketjujen jatkumona. Tuloillaan olevassa kansallisen vastuullisuutta koskevan lainsäädäntömme uudistuksessa on velvoittavat toimitus- ja arvoketjupykälät . Samaan aikaan kun julkinen keskustelu keskittyy alleviivaamaan kirjanpitolain muutoksen vaikutuksia isojen ja keskisuurten yritysten liiketoimintaan, se jättää heikolle tiedottamiselle näiden pykälien suoran vaikutuksen kansakuntamme kivijalkaan eli pk-yrityskenttään.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä – niin kasvu ja kehitys on aina edennyt. Muutamia faktoja viime vuodelta:

 • OP-Suuryritystutkimus todensi, että yli 40 % yrityksistä on jo vaihtanut alihankkijoita toimitus-ja arvoketjupykälien vaatimuksiin liittyen ja kasvava määrä arvioi lähitulevaisuudessa vaihtavansa.
 • Morningstar Sustainability Atlas sijoitti suomalaiset pörssiyritykset vuonna 2023 maailman toiseksi vastuullisimmiksi.
 • Suomi on yltänyt vuonna 2023 jo kolmatta kertaa ykkössijalle SDG Index –vertailussa, joka mittaa maiden edistymistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa.
 • Corporate Knights Global 100 listaa maailman sata vastuullisinta kärkiyritystä. Tähän kapeaan parhaimmistoon on yltänyt joka vuosi monia suomalaisyrityksiä, kuten KONE, Neste, Kesko ja Nordea.

Vaikka suuryritystemme prosentuaalinen määrä on pieni, niin niiden alleviivaamilla liiketoimintamalleilla on valtaisa vaikutus meihin jokaiseen, joten eiköhän lähdetä rohkeasti matkaan mukaan!

Miksi PK-yrityksen kannattaisi olla kiinnostunut vastuullisuudesta?

vastuullisuusraportointia miettimässä

Vastuullisuus vaikuttaa bisnekseen ja tuo kilpailuetua. Yrityksen hallituksen vastuulla on huolehtia yhtiön liiketoiminnan toimintaedellytyksistä myös muuttuvissa olosuhteista. Tämänhetkisen tiedon valossa on selvää, että paluuta entiseen ei ole – vastuullisuusvelvoitteet ovat jo tätä päivää ja ennen kaikkea tulevaisuuttamme, joten kiinnostumalla ja toimimalla turvaat yrityksellesi

 • Toimitusketjuihin pääsemisen
 • Rahoituksen saatavuuden ja kilpailukykyisen hinnan
 • Osaavan työvoiman saatavuuden
 • Kuluttajien odotuksiin vastaamisen
 • Liiketoiminnan menestyksen ja korkeamman markkina-arvon

Vastuullisuus on käytännössä liiketoiminnan arjen riskienhallintaa. Panostamalla vastuullisuuteen ei siis turvata pelkästään liiketoiminnan tätä päivää ja tämän vuoden kassavirtaa, vaan yhtiön koko tulevaisuutta.

Miksi tilitoimisto olisi luonteva kumppani PK-yrityksille vastuullisuustyön ja raportoinnin tueksi?

Tilitoimiston asiantuntijoiden tuttu pelikenttä on kirjanpitolaki, minne myös vastuullisuutta koskeva lainsäädäntö on muutosesityksessä lain 3 lukuun kirjattu. Osaava ja usein jo vuosia rinnalla kulkenut tilitoimistokumppani tuntee asiakkaansa liiketoiminnan ja kykenee ulkopuolista konsulttia nopeammin ja tehokkaammin tukemaan myös vastuullisuustyön ytimeen.

Mitä pienempi yritys, sitä pienemmät ajalliset ja taloudelliset resurssit ovat myös vastuullisuustyöhön. Ja mitä pienemmät resurssit, sitä tärkeämpää on resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö – oikeiden asioiden tekeminen oikeassa järjestyksessä, oikea-aikaisesti, resursseja tuhlaamatta.

PK-yrittäjän oman ajankäytön hallinnan ja tehokkuuden kannalta on sitä parempi, mitä useampi asia on hallinnassa ns. yhden luukun periaatteella. Kun liiketoimintasi talousraportointiin liittyvät asiat ovat jo tilitoimistosi agendalla, niin tämä ns. kolmas tilinpäätös on luonteva jatkumo talousraportoinnin kokonaisuuteen.

Aiemmasta jatkuvan kasvun kehityksen perinteestä olemme siirtymässä kestävän kehityksen polulle. Peter Bakkerin sanoja ”we need to ensure that corporate reporting makes clear how a company is making its money, not just how much money it has made” – lainaten, se tarkoittanee tulevaisuuden talousraportoinnin painopistealueiden muutosta. Käsitykseni mukaan on sanomattakin selvää, että me talousraportoinnin ammattilaiset haluamme olla muutoksessa mukana yhdessä asiakkaittemme kanssa.

Millä eri tavoin tilitoimisto voisi tukea PK-yritystä vastuullisuustyössä?

Olemalla hyvänä esimerkkinä – osoittamalla omalla toiminnallaan, että suutarin lapsella on kengät. Huolehdi siitä, että oma yrityksesi on mukana vihreän siirtymän polulla, mittaa tuloksia ja viesti läpinäkyvästi. Samalla kun turvaat omaa liiketoimintaasi, vakuutat asiakkaitasi, että tiedät mistä puhut. Huolehdi henkilöstön osaamispääoman kasvattamisesta myös vastuullisuusraportoinnin osalta.

Ota vastuullisuuskysymykset keskusteluun osana tilinpäätös-ja liikkeenjohdon konsultointia. Muistuta asiakkaitasi, että vastuullisuus kääntyy kilpailueduksi vasta kun toimenpiteistä ja tuloksista viestitään aktiivisesti. Alleviivaa totuuden merkitys – aivan kuten muunkin talousraportoinnin – myös vastuullisuusraportoinnin pitää perustua faktoihin.

Raportoinnin merkitys tulee kasvamaan, joten auta ja tue asiakkaitasi kohti kestävyysraportointia. Pk-yritys, joka pystyy tarjoamaan luotettavaa dataa omasta kestävyydestään, erottuu edukseen tarjouskilpailuissa.

Vinkkejä PK-yrityksille kohti vihreää siirtymää

Muistuta itsellesi, että suurten kokonaisuuksien takana on aina pieniä yksittäisiä tekoja. Olennaisinta muutoksessa on se, että teet tänään jotain toisin kuin eilen. Pysähdy miettimään päätöksiäsi sen sijaan, että kuljet automaattipilotilla eteenpäin.

Muista, ettei kenenkään tarvitse pärjätä yksin. Parhaimman lopputuloksen saavutat valitsemalla itsellesi sopivan tukijan ja rinnalla kulkijan.  Jos koet seisovasi tien risteyksessä, pysähdy ja etene askel kerrallaan:

 1. Ota vastuullisuuskysymykset seuraavan hallituksen kokouksen esityslistalle ja tehkää päätös vastuullisuustyön konkreettisesta aloittamisesta.
 2. Kysy omalta tilitoimistoltasi, onko heillä tarjota Sinulle vastuullisuuspalveluita tai kirjaudu taloushallintoliiton verkkosivulle ja tutustu siellä vastuullisuuspalveluita tarjoaviin tilitoimistoihin. Sovi tapaaminen!
 3. Ennakkotehtävänä pohdi ennen tapaamista mikä on yrityksenne ydinliiketoimintaa, ketkä ovat merkittävimpiä sidosryhmiänne ja keräättekö jo tällä hetkellä jotain tietoja yhtiön vastuullisuusteoista
 4. Kerro tapaamisessa näkemyksesi ajallisista ja taloudellisista resursseista, joihin yhtiön hallitus on vastuullisuustyön osalta sitoutunut sekä ennakkotehtävänä pohtimasi projektin käynnistämistä tukevat perusasiat.
 5. Ymmärrä, että projektin myötä käynnistyy yrityksesi elinkaaressa ja liiketoiminnan johtamisessa uusi vaihe, mikä ei Sinulle yrittäjänä ole prosessi vaan uudenlainen tapa olla, johtaa ja yrittää.

Tärkeintä on aloittaa tänään eikä huomenna!

Satu Saarimaa

satu

Kuvaaja Mari Pyykkönen, Studio SightHound

KLT, TNT, RatKes

Tulevaisuus Oy perustajaosakas

Taloushallintoliiton yritysvastuu -asiantuntijaryhmän jäsen

—-

Katso lista vastuullisuuspalveluita tarjoavista tilitoimistoista.

Perehdy lisää aiheeseen Procountorin sivuilta:

Vastuullisuus ja ESG-raportointi murroksessa – mihin yritysten on varauduttava? 
Rahanpesulaki selkokielellä – mitä kirjanpitäjien tulisi tietää rahanpesulain velvoitteista?